EMail Print

Programme 

Title:
Character for Life
When:
03.04.2017 - 30.11.2017
Where:
Graham Beck Skills Centre -
Category:
LIFE SKILLS

Details

CHARACTER FOR LIFE  -7 VALUES

 Trustworthiness
Be honest • Don’t deceive, cheat, or steal • Be reliable — do what you say you’ll do • Have the courage to do the right thing • Build a good reputation • Be loyal — stand by your family, friends, and country

Respect
Treat others with respect; follow the Golden Rule • Be tolerant and accepting of differences • Use good manners, not bad language • Be considerate of the feelings of others • Don’t threaten, hit or hurt anyone • Deal peacefully with anger, insults, and disagreements

Responsibility
Do what you are supposed to do • Plan ahead • Persevere: keep on trying! • Always do your best • Use self-control • Be self-disciplined • Think before you act — consider the consequences • Be accountable for your words, actions, and attitudes • Set a good example for others

Fairness
Play by the rules • Take turns and share • Be open-minded; listen to others • Don’t take advantage of others • Don’t blame others carelessly • Treat all people fairly

Caring
Be kind • Be compassionate and show you care • Express gratitude • Forgive others • Help people in need

Citizenship
Do your share to make your school and community better • Cooperate • Get involved in community affairs • Stay informed; vote • Be a good neighbor • Obey laws and rules • Respect authority • Protect the environment • Volunteer

Faith

DOEL VAN PROGRAM
Character for Life verbeter en verryk die lewens van die individue wat in die konsep inkoop, die individue wat kies om hul eie lewens met behulp van karakterbou en waardes positief te transformeer, en as rolmodelle hul waardes uitleef. Die program gee elkeen wat die voorreg het om daaraan blootgestel te word, 'n sterk raamwerk vir etiese optrede en 'n beter lewe.

Character for Life bestaan basies uit twee komponente: dis 'n opvoedkundige raamwerk om universele waardes prakties uitleefbaar te maak, maar dis ook 'n maatskappy wat 'n nasionale koalisie van organisasies tot gevolg het wanneer individue en gemeenskappe saamstaan om ons land moreel te laat herleef.

Die waardes van die karakterbou program strek oor alle grense van kultuur, taal, geloof, geslag en ouderdom. Dit is nie 'n kurrikulum, 'n opsionele ekstra, of 'n vinnige oplossing vir al ons land se probleme nie. Dit is 'n proses van karakter opleiding wat elke unieke situasie met die waardes aanspreek en met positiewe transformasie ons pragtige Suid Afrika 'n tweede kans te gee.

Agtergrond:

Waar kom Karakter Transformasie vandaan? In 1992 het die Josephson Instituut vir Etiek in Colorado, Amerika, die organisasie "Character Counts" gestig. Die organisasie het die program "The Six Pillars of Character" van stapel gestuur.
Die program het, weens die universele aard daarvan, internasionale aftrek begin geniet en so is die Suid-Afrikaanse weergawe, Karakter Transformasie, in 2007 gebore. Die konsep van die "Ses Pilare van Karakter" is behou, maar die program is aangepas binne Suid-Afrikaanse konteks.

Die Ses Pilare van Karakter:

Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en Burgerskap. Die waardes is kleur gekodeer sodat assosiasies maklik gemaak kan word. Elke waarde word op unieke wyse en volgens die behoefte van die omstandighede geïmplementeer.

Opleiding:

Die opleiding is die belangrikste en lekkerste gedeelte van die program. Dit behels die fasilitering van inligting en nie die blote weergee daarvan nie. Groepwerk en media vorm ook deel van die kursus. Aan die einde van die program word die implementering van die kursus bespreek en 'n span wat die implementering gaan bestuur en dryf word saamgestel. Die behoeftes van die plaas word geïdentifiseer, ge-evalueer en volgehou om positiewe resultate te verseker. Die hele program en die betrokke koste sluit in die werkswinkel en materiaal, asook 'n "launch" (vrystellings) funksie.

Tydsduur van die program:

Die aanvanklike werkswinkel is 8 ure lank waarna die implementering van elke waarde ongeveer 'n maand duur, afhangende van die behoefte van die plaas. Opvolg sessies sal ook met die bestuur ooreengekom word.

Ondersteuning:

Character for Life assisteer die bestuur en werkers soveel soos hulle benodig.

Koste: versoek asb 'n kwotasie vir u organisasie

Venue

Venue:
Graham Beck Skills Centre   -   Website

Details

Beck Skills Centre